Iedereen moet veilig kunnen oversteken!
Een verzoek aan de Afdeling Verkeer van de Gemeente om bij de oversteek op de Haskeruitgang borden te verwijderen, te verlagen of te verzetten, dan wel op een andere manier er voor te zorgen dat kleine voetgangers of viervoeters beter zichtbaar zijn voor de automobilist.
Door de signaleringsborden wordt het oversteken juist gevaarlijker, overstekers van klein formaat gaan schuil achter de hekken met 2 geblokte rood-witte balken. Aanstormende automobilisten (er wordt daar hard gereden) zien daardoor vaak te laat de overstekende weggebruiker, op donkere natte avonden leiden de reflecterende borden extra af.
Er is in 2021 beloofd dat opdracht wordt gegeven om het bord bij de grote oversteek aan de Haskeruitgang een stukje te verzetten. Dit is helaas nog niet gebeurd…
De foto’s hieronder verduidelijken de gevaarlijke situatie en onze suggestie hoe het oversteken veiliger kan.
Foto 1. Zónder deze borden zijn overstekende kinderen, rolstoelers en aangelijnde honden zonder meer goed zichtbaar voor de automobilisten.
Foto 2. Mét de borden in de huidige situatie zijn kleinere passanten niet zichtbaar. Hier kan het bord wat verder achteruit worden gezet, misschien wat dichter naar het fietspad.
Foto 3. Daarom lijkt het ons veel beter om het bord réchts van de passant te plaatsen, zodat deze altijd zichtbaar is voor de automobilist. In de praktijk betekent dit dat men het huidige afschermingsbord (nu rechts van de passant) aan weerszijden van rood-witte borden kan voorzien.
Foto 1
Foto 2
Foto 3

Een geweldig inclusief initiatief in Heerenveen!
Een eigen klas voor kinderen met een ernstige beperking in een reguliere school. Kinderen met en zonder beperking kunnen er dagelijks met elkaar spelen en leren.
Lees meer ⬇️
https://www.facebook.com/stichtingmaatklas/
www.maatklas.nl

Naar aanleiding van de internationale dag van de witte stok op 15 oktober is er een advies opgesteld betreffende looproutes OV-station Heerenveen naar het centrum Heerenveen en vice versa.
Klik op de link hieronder om het verslag en het advies te lezen

Routes en hindernissen in Heerenveen pdf

 

 

Woensdag 3 november 2021 hadden we een plezierige bijeenkomst met Amanda van IJsselmuiden en Iris Hofstede van Gemeente Heerenveen.

De agenda voor deze middag was om sámen aan het werk te gaan om er achter te komen wat er nodig is om de situatie van toegankelijkheid in gemeente Heerenveen, in openbare ruimte én breder, inzichtelijk te maken.

De eerste vraag is ‘WAT GEBEURT ER AL’. Er bestaat al best wat in de Gemeente Heerenveen zoals aangepast vervoer en speeltuin-voorzieningen. Dat werd op plakvelletjes geschreven en besproken. KNELPUNTEN’ zijn er echter ook. Die variëren sterk en hangen af van persoonlijke ervaringen en behoeften. Iedereen wist wel wat te noemen, we zijn tenslotte ervaringsdeskundigen. Met inzicht van wat er al gebeurt en welke knelpunten er bestaan werden er ‘OPLOSSINGEN en KANSEN’ bedacht en besproken.

 

Het was een nuttige middag met veel uitwisseling. Amanda en Iris nemen al onze input over (on)toegankelijkheid mee, zij zullen er een verslag van maken als één van de bouwstenen van het Inclusie-Plan. Wordt vervolgd!

Eind juli is het Breedpad door ons beoordeeld en we hebben de betrokken ambtenaren op de hoogte gesteld van de bevindingen.
Met name de kant van de kade is erg mooi geworden. De kade is primair aangelegd voor de bootmensen, het is geen doorgaand pad. Ook voor mensen met een rolstoel of rollator is het prima te doen als zij hun boot aanmeren. De kade eindigt met een versmalling, daar staan een cameramast en een grote bloembak die makkelijke belemmeren, iedereen wordt hier zo de weg opgedwongen. (foto 1)
De bloemenperk vormt een mooi geheel maar de opstaande rand kan een struikelblok zijn door voor slechtzienden en blinden. (foto 2)
De smalle stoep bij ‘Kuiper Verzekeringen’ is verbreed. Het is een grote verbetering er van uitgaande dat slechtzienden en blinden langs de bebouwing blijven lopen. Voor hen zou hier een veilige oversteek gemaakt kunnen worden.
De parkeervakken zijn gemarkeerd maar door het ontbreken van een stoeprand staan er auto’s half op de stoep, dit belemmert de doorgang voor rolstoelers en geeft gevaarlijke situaties voor slechtzienden en blinden. Duidelijkere vakmarkering en bebording is hier wellicht nodig.(foto 3)
Er zijn wat verbeterpunten toch is het nieuwe Breedpad al met al veel toegankelijker.

Geef een cijfer aan de gemeente Heerenveen

Dit is hét moment om de gemeente Heerenveen te beoordelen. Verdient deze gemeente de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland? Je beoordeelt de gemeente op zes onderdelen. Klik op de link hieronder:

Na het formaliseren van het burgerinitiatief naar een stichting is in 2019 en 2020 de structuur verder ontwikkeld en heeft met name het platform VN Panel Heerenveen verder vorm gekregen. Ondanks de beperkingen zijn de werkzaamheden doorgegaan om verder te bouwen aan een inclusieve samenleving in de gemeente Heerenveen, aan de hand van het VN Verdrag voor mensen met een beperking. Uitgangspunt is en blijft: toegankelijkheid is regel en ontoegankelijkheid uitzondering. Door vergroting van bewustwording door middel van informatie, aandacht voor toegankelijkheid en aandacht voor  ‘wonen, werken en onderwijs’ hopen we dit te bereiken.

Dit jaarverslag beslaat een periode van 24 maanden, klik op de link hieronder om het te lezen:

Jaarverslag 2019-2020

In de zogeheten Bewonersbrieven Heerenveen Actueel informeert de Gemeente Heerenveen regelmatig over allerlei zaken die spelen. Door op de hoogte te zijn van onderhoud van straten, pleinen en terreinen kun je de wegen die tijdelijk niet toegankelijk zijn mijden. Zo voorkom je onplezierige verrassingen.

Deze laatste update is van 4 mei: https://www.heerenveen.nl/actueel/bewonersbrieven/

De eerste inclusieve speeltuin van Heerenveen wordt gerealiseerd!
Speeltuin de Greiden werkt samen met De Speeltuinbende, Jantje Beton, BuitenGewoon de Greiden, Caleidoscoop, stichting MOM, en de gemeente Heerenveen om de speeltuin toegankelijk voor iedereen te maken.
Ouders en verzorgers van kinderen met een beperking worden van harte uitgenodigd om mee te denken.
Stuur tips en adviezen naar info@speeltuindegreiden.nl

De Rabobank sluit per 1 maart de locatie aan Burgemeester Kuperusplein in Heerenveen. Klanten kunnen vanaf dan alleen nog terecht bij de locatie aan De Opslach. Op de locatie aan het Burgemeester Kuperusplein komen daarmee ook de geldautomaten te vervallen. 

Als reden voor de sluiting zegt de Rabobank dat klanten hun bankzaken steeds vaker zelf online regelen of via de Rabo App en dat klanten sneller de telefoon pakken. ,,Gezien de huidige ontwikkelingen is er besloten de activiteiten van de twee locaties in Heerenveen samen te voegen en de dienstverlening voort te zetten vanuit de locatie aan De Opslach”, zegt Henk de Boer, directeur Particulieren van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Frieslân. Sinds de corona-uitbraak is het aantal telefoongesprekken enorm toegenomen en wordt een groot deel van de vragen van klanten telefonisch afgehandeld, , laat De Boer weten. ,,Uit ervaring blijkt dat klanten via telefoon, mail, chat of videobellen ook goed geholpen kunnen worden.”

Ook de komst van Geldmaat speelt volgens de Rabobank een rol in het besluit. Op de locatie aan het Burgemeester Kuperusplein komen de geldautomaten te vervallen. ,,Er verschijnen voldoende Geldmaatalternatieven in het centrum van Heerenveen.” De Boer: ,,Voor face-to-face gesprekken op locatie, ook in coronatijd, is het kantoor aan De Opslach open. Wel is een afspraak maken nodig.”