De eerste inclusieve speeltuin van Heerenveen wordt gerealiseerd.

De eerste inclusieve speeltuin van Heerenveen wordt gerealiseerd!
Speeltuin de Greiden werkt samen met De Speeltuinbende, Jantje Beton, BuitenGewoon de Greiden, Caleidoscoop, stichting MOM, en de gemeente Heerenveen om de speeltuin toegankelijk voor iedereen te maken.
Ouders en verzorgers van kinderen met een beperking worden van harte uitgenodigd om mee te denken.
Stuur tips en adviezen naar info@speeltuindegreiden.nl