Uitnodiging Oogcafé Heerenveen op zaterdag 13 Mei 2023

Op zaterdag 13 mei wordt er weer een oogcafé gehouden in Heerenveen. Deze ochtend is bedoeld voor mensen met een oogaandoening, hun partners,  familieleden en vrienden.
Tijdens een oogcafé ontmoet je andere mensen met een oogaandoening, kun je je verhaal delen, ervaringen uitwisselen en informatie krijgen over het leven met een visuele beperking.
Deze ochtend is er aandacht voor aangepaste gezelschapsspellen. En we gaan ook een aantal rondes VOELBINGO spelen. Dit is een zeer toegankelijke vorm van bingo zowel voor goed zienden, slechtzienden als mensen die helemaal niets meer kunnen zien. Met natuurlijk leuke prijsjes!
Het oogcafé Heerenveen zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei van 10.30 uur tot 12.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 10 uur. Het  oogcafé wordt gehouden
in het praathuis van Bellavista aan de trambaan 17 in Heerenveen.
De locatie is goed bereikbaar. Het praat huis, de  gemeenschapsruimte voor bewoners van woontoren Bellavista bevindt zich naast het NS station en op de begane grond.
Graag tot ziens op zaterdag 13 mei in het oogcafé.  Koffie en thee met iets lekkers staan voor u klaar.
Graag vooraf aanmelden. Dit kan bij Mirjam Wagenaar op telefoonnummer 06 38 18 38 00, of een berichtje sturen naar dit nummer. Voor toegang en consumpties vragen wij een bijdrage van vier euro. Begeleiders mogen gratis mee.
Datum volgende oogcafé: 24 juni 2023

Oogcafé Heerenveen

Ontmoet andere mensen
die ook een oogaandoening hebben

Zaterdag 11 februari – Zaterdag 25 maart
van 10.30 – 12.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur)

Woontoren Bellavista (naast het station), Trambaan, 8441 BH Heerenveen

Aanmelden bij Mirjam Wagenaar: 06 38 18 38 00 / friesland@oogvereniging.nl

Zaterdag 8 oktober sloten we de week van toegankelijkheid af met een flyer actie op de markt. Veel contacten gelegd en voorlichting gegeven.

7 Oktober 2022 in de week van toegankelijkheid hebben we samen met de wethouder Sybrig Sytsma de stickers uitgereikt bij Cafe Bleeker en It Houtsje in het kader van de actie Hoge Nood en Hulphonden Welkom

We zijn met de Afdeling VERKEER van de Gemeente in gesprek over veiliger oversteken.
Een hangend punt is de oversteek voorlangs de winkels op het Molenplein en de oversteek over de Van Dekemalaan. Eerder al aangekaart door het VN Panel Toegankelijk Heerenveen, toen is beloofd dat de hagen goed kort zullen worden gesnoeid voor betere zichtbaarheid van kleine kinderen of een kinderwagen. We horen daar nu over dat de Gemeente-afdeling overweegt om daar een zebrapad te aanleggen. We zijn erg benieuwd wanneer en welke aanpassingen de situatie toegankelijker maken.
Iedereen moet veilig kunnen oversteken!
Een verzoek aan de Afdeling Verkeer van de Gemeente om bij de oversteek op de Haskeruitgang borden te verwijderen, te verlagen of te verzetten, dan wel op een andere manier er voor te zorgen dat kleine voetgangers of viervoeters beter zichtbaar zijn voor de automobilist.
Door de signaleringsborden wordt het oversteken juist gevaarlijker, overstekers van klein formaat gaan schuil achter de hekken met 2 geblokte rood-witte balken. Aanstormende automobilisten (er wordt daar hard gereden) zien daardoor vaak te laat de overstekende weggebruiker, op donkere natte avonden leiden de reflecterende borden extra af.
Er is in 2021 beloofd dat opdracht wordt gegeven om het bord bij de grote oversteek aan de Haskeruitgang een stukje te verzetten. Dit is helaas nog niet gebeurd…
De foto’s hieronder verduidelijken de gevaarlijke situatie en onze suggestie hoe het oversteken veiliger kan.
Foto 1. Zónder deze borden zijn overstekende kinderen, rolstoelers en aangelijnde honden zonder meer goed zichtbaar voor de automobilisten.
Foto 2. Mét de borden in de huidige situatie zijn kleinere passanten niet zichtbaar. Hier kan het bord wat verder achteruit worden gezet, misschien wat dichter naar het fietspad.
Foto 3. Daarom lijkt het ons veel beter om het bord réchts van de passant te plaatsen, zodat deze altijd zichtbaar is voor de automobilist. In de praktijk betekent dit dat men het huidige afschermingsbord (nu rechts van de passant) aan weerszijden van rood-witte borden kan voorzien.
Foto 1
Foto 2
Foto 3

Een geweldig inclusief initiatief in Heerenveen!
Een eigen klas voor kinderen met een ernstige beperking in een reguliere school. Kinderen met en zonder beperking kunnen er dagelijks met elkaar spelen en leren.
Lees meer ⬇️
https://www.facebook.com/stichtingmaatklas/
www.maatklas.nl

Naar aanleiding van de internationale dag van de witte stok op 15 oktober is er een advies opgesteld betreffende looproutes OV-station Heerenveen naar het centrum Heerenveen en vice versa.
Klik op de link hieronder om het verslag en het advies te lezen

Routes en hindernissen in Heerenveen pdf

 

 

Woensdag 3 november 2021 hadden we een plezierige bijeenkomst met Amanda van IJsselmuiden en Iris Hofstede van Gemeente Heerenveen.

De agenda voor deze middag was om sámen aan het werk te gaan om er achter te komen wat er nodig is om de situatie van toegankelijkheid in gemeente Heerenveen, in openbare ruimte én breder, inzichtelijk te maken.

De eerste vraag is ‘WAT GEBEURT ER AL’. Er bestaat al best wat in de Gemeente Heerenveen zoals aangepast vervoer en speeltuin-voorzieningen. Dat werd op plakvelletjes geschreven en besproken. KNELPUNTEN’ zijn er echter ook. Die variëren sterk en hangen af van persoonlijke ervaringen en behoeften. Iedereen wist wel wat te noemen, we zijn tenslotte ervaringsdeskundigen. Met inzicht van wat er al gebeurt en welke knelpunten er bestaan werden er ‘OPLOSSINGEN en KANSEN’ bedacht en besproken.

 

Het was een nuttige middag met veel uitwisseling. Amanda en Iris nemen al onze input over (on)toegankelijkheid mee, zij zullen er een verslag van maken als één van de bouwstenen van het Inclusie-Plan. Wordt vervolgd!

Eind juli is het Breedpad door ons beoordeeld en we hebben de betrokken ambtenaren op de hoogte gesteld van de bevindingen.
Met name de kant van de kade is erg mooi geworden. De kade is primair aangelegd voor de bootmensen, het is geen doorgaand pad. Ook voor mensen met een rolstoel of rollator is het prima te doen als zij hun boot aanmeren. De kade eindigt met een versmalling, daar staan een cameramast en een grote bloembak die makkelijke belemmeren, iedereen wordt hier zo de weg opgedwongen. (foto 1)
De bloemenperk vormt een mooi geheel maar de opstaande rand kan een struikelblok zijn door voor slechtzienden en blinden. (foto 2)
De smalle stoep bij ‘Kuiper Verzekeringen’ is verbreed. Het is een grote verbetering er van uitgaande dat slechtzienden en blinden langs de bebouwing blijven lopen. Voor hen zou hier een veilige oversteek gemaakt kunnen worden.
De parkeervakken zijn gemarkeerd maar door het ontbreken van een stoeprand staan er auto’s half op de stoep, dit belemmert de doorgang voor rolstoelers en geeft gevaarlijke situaties voor slechtzienden en blinden. Duidelijkere vakmarkering en bebording is hier wellicht nodig.(foto 3)
Er zijn wat verbeterpunten toch is het nieuwe Breedpad al met al veel toegankelijker.