Oogcafé Heerenveen

Thema: Theater voor mensen rnet een visuele beperking

Oogcafé

16 septembef 10″30 12.30 uur

Komt het Zien! gaat vertellen over

Arlette Hanson van Stichting

theater vobrstel Ii ngen voor mensen nnet een visuele beperking” Daarnaast is er voldoendë ru imte orn elkaa r te

ontmoeten en bij te Praten.

€ 4,= voor bezoekers en begeleiders

Locatie:

Bellavista
Trambaan LV
8441 Bl-l Heerenveen