Bijeenkomst met gemeente Heerenveen

 

 

Woensdag 3 november 2021 hadden we een plezierige bijeenkomst met Amanda van IJsselmuiden en Iris Hofstede van Gemeente Heerenveen.

De agenda voor deze middag was om sámen aan het werk te gaan om er achter te komen wat er nodig is om de situatie van toegankelijkheid in gemeente Heerenveen, in openbare ruimte én breder, inzichtelijk te maken.

De eerste vraag is ‘WAT GEBEURT ER AL’. Er bestaat al best wat in de Gemeente Heerenveen zoals aangepast vervoer en speeltuin-voorzieningen. Dat werd op plakvelletjes geschreven en besproken. KNELPUNTEN’ zijn er echter ook. Die variëren sterk en hangen af van persoonlijke ervaringen en behoeften. Iedereen wist wel wat te noemen, we zijn tenslotte ervaringsdeskundigen. Met inzicht van wat er al gebeurt en welke knelpunten er bestaan werden er ‘OPLOSSINGEN en KANSEN’ bedacht en besproken.

 

Het was een nuttige middag met veel uitwisseling. Amanda en Iris nemen al onze input over (on)toegankelijkheid mee, zij zullen er een verslag van maken als één van de bouwstenen van het Inclusie-Plan. Wordt vervolgd!