Schouw van het nieuwe Breedpad

Eind juli is het Breedpad door ons beoordeeld en we hebben de betrokken ambtenaren op de hoogte gesteld van de bevindingen.
Met name de kant van de kade is erg mooi geworden. De kade is primair aangelegd voor de bootmensen, het is geen doorgaand pad. Ook voor mensen met een rolstoel of rollator is het prima te doen als zij hun boot aanmeren. De kade eindigt met een versmalling, daar staan een cameramast en een grote bloembak die makkelijke belemmeren, iedereen wordt hier zo de weg opgedwongen. (foto 1)
De bloemenperk vormt een mooi geheel maar de opstaande rand kan een struikelblok zijn door voor slechtzienden en blinden. (foto 2)
De smalle stoep bij ‘Kuiper Verzekeringen’ is verbreed. Het is een grote verbetering er van uitgaande dat slechtzienden en blinden langs de bebouwing blijven lopen. Voor hen zou hier een veilige oversteek gemaakt kunnen worden.
De parkeervakken zijn gemarkeerd maar door het ontbreken van een stoeprand staan er auto’s half op de stoep, dit belemmert de doorgang voor rolstoelers en geeft gevaarlijke situaties voor slechtzienden en blinden. Duidelijkere vakmarkering en bebording is hier wellicht nodig.(foto 3)
Er zijn wat verbeterpunten toch is het nieuwe Breedpad al met al veel toegankelijker.