Schouwing vanuit HiT VN Panel Heerenveen ter bevordering van een toegankelijke en veilige weg station gebied Heerenveen

Het betreft de route richting station naar het centrum voor blinden en slechtzienden.

Op 22 februari 2018 heeft een afvaardiging van het HiT VN Panel Heerenveen samen met Oogvereniging regiogroep Friesland een schouwing gedaan op het treinstation en de route naar het busstation richting het centrum. Allen hebben een visuele beperking (van slechtziend tot en met blind). Deze schouwing heeft als doel veilig en zonder verdwalen te kunnen lopen op en naar het treinstation, busstation en vanaf het stationsgebied richting het centrum.

Op het perron van NS treinstation

Bevindingen:
De geleide lijnen zijn niet goed voelbaar en deels versleten.
Er is geen geleidelijn van perron naar de trap richting de tunnel.
Trap richting tunnel: De leuningen aan beide zijden beginnen te laag. Als je boven aan de trap staat kun je niet bij de leuning. Dit geeft een onveilig gevoel.

Aanbevelingen:
Geleide lijnen vernieuwen en plaatsen vlakke tegels naast de geleide lijnen, zodat de lijnen goed voelbaar blijven met stok.
Vanaf het brede toegangspoortje een geleidelijn richting de trap naar tunnel.
Trapleuningen richting tunnel verlengen.

Voorplein busstation

Bevindingen:
De trap vanaf tunnel richting het voorplein station is goed en voorzien van goede leuning.
Boven ontbreekt een geleidelijn. Oriëntatiepunten aan de linkerzijde zijn de emmers met bloemen van de bloemenwinkel en recht/recht door een paar palen. Na zo’n 14 meter is er (moeilijk voelbaar) een richel richting busstation. Vaak wordt deze richel niet opgemerkt/gevonden, want deze start op een willekeurige plek.

Omdat er zijn plannen voor een herindeling van het busstation is het huidig busstation niet beoordeeld.

Er is geen voelbare lijn richting spoorovergang.

Aanbevelingen:
Een geleidelijn van trap naar rechts met een vertakking naar rechts richting spoorovergang.
Een vertakking naar links richting busstation.
Voorkeur kleur geleidelijn: geel.

Richting centrum

Bevindingen:
Vanaf uitstaphalte bus is er een geleidelijn naar rechts richting het centrum. Ook kan er gebruik gemaakt worden van de gidslijn van het grasveld.
De oversteek van de busbaan is goed voelbaar aangegeven.
Aangekomen aan de overkant begint een geleidelijn tot aan een gebouw. Dit is duidelijk en bijna niet te missen.
De geleidelijn richting centrum wordt twee maal onderbroken. Dit is erg lastig, want het gebouw als gidslijn is niet altijd mogelijk in verband met geparkeerde fietsen of een auto of ander obstakel.

Aanbevelingen:
Een niet onderbroken geleidelijn (kleur geel) tot de oversteek (doorlopende stoep) van Herenwal naar de brug.

.

Bovenstaande bevindingen zijn doorgespeeld aan betrokken instanties.