Zijn alle stemlokalen in de gemeente Heerenveen volledig toegankelijk?