HiT ontvangt ook een bijdrage uit het Rabobank Coöperatiefonds voor Theater met blindentolk